O elomaps


Elomaps.com to portal mapowy uruchomiony w 2013 roku, w którym użytkownicy sami tworzą informacje o miejscach. Najbardziej zależy nam na odnajdywaniu lokalnych atrakcji turystycznych, tych o których wiedzą tylko lokalni bywalcy. Ciekawych miejsc, które można odwiedzić w wolny weekend. Dodaj swoje miejsce, znajdź swoje miejsce!

    

Podsumowanie regulaminu czyli lista zasad i dobrych praktyk elomaps!

 1. Dostęp do serwisu elomaps nie podlega żadnym opłatom.
 2. Serwis nie rości sobie żadnych praw do zamieszczonych zdjęć, użytkownik zawsze ma możliwość wglądu, ich edycji, zmiany i usuwania.
 3. Użytkownik przekazuje trwale do dyspozycji elomaps tylko informacje tekstowe i geolokalizacyjne.
 4. Użytkownik może dodawać obiekty komercyjne i niekomercyjne, które uzna za wartościowe do prezentacji innym użytkownikom.
 5. Nie wolno umieszczać obiektów, które nie mają określonego związku z turystyką, rekreacją, atrakcjami, sportem, gastronomią np. obiektów handlowych, urzędów, instytucji finansowych itp. Wyjątek stanowi np. sytuacja, w której urząd znajduje się w budynku wartościowym ze względów architektonicznych lub historycznych.
 6. Wymagane jest dodanie przynajmniej jednego zdjęcia głównego i opisu do obiektu, chcemy uniknąć nasycenia mapy tylko samymi lokalizacjami.
 7. Nowo dodane obiekty podlegają moderacji dopiero po dodaniu przynajmniej jednego zdjęcia głównego i opisu obiektu.
 8. Zdjęcie musi prezentować obiekt, do jakiego zostało przydzielone.
 9. Należy umieszczać informacje zgodne z prawdą, aktualne i niewprowadzające w błąd.
 10. Dodając obiekt należy określać jego lokalizację na mapie możliwie jak najdokładniej. To ułatwi innym użytkownikom odnajdywanie obiektów.
 11. Nie wolno umieszczać duplikatów obiektów, natomiast zachęcamy do atomizacji obiektów, np. jeżeli przy obiekcie zamek mamy również wieżę widokowa, park albo restaurację, sugerujemy dodanie ich jako oddzielnych obiektów.
 12. Użytkownik, który dodał obiekt ma możliwość wglądu i ponownej edycji obiektu.
 13. Nie wolno umieszczać treści naruszających prawa autorskie oraz zasady współżycia społecznego.
 14. To użytkownicy tworzą elomaps, dlatego to oni decydują o tym które obiekty mają najlepsze oceny, a które należy zgłosić do usunięcia z powodu ich małej wartości lub naruszenia zasad.
  a) Każdy użytkownik ma prawo zgłosić błąd, jeżeli uzna, że wyświetlane informacje są nieprawidłowe.
  b) Każdy użytkownik ma prawo zgłosić dowolny obiekt do usunięcia z publikacji, jeżeli uzna, że obiekt narusza regulamin, albo nie nadaje się do publikowania.
  c) Moderatorzy mogą usunąć z publikacji już istniejący obiekt tylko, jeżeli otrzymają te same zgłoszenia od wielu użytkowników.
  d) Moderatorami elomaps są twórcy elomaps oraz użytkownicy wyjątkowo zaangażowani w tworzeniu treści.
 15. Wszelkie spory i kontrowersje chcemy rozwiązywać na zasadzie dyskusji i mediacji, dlatego w tym celu założyliśmy grupę na facebook'u.
 16. Każdy użytkownik na wyraźną prośbę może usunąć własne konto.
 17. Naruszenie regulaminu powoduje czasowe zawieszenie konta, a w przypadku wielokrotnego złamania zasad trwałe usunięcie.